Wersja:
27 marca 2023

 

 
 

Konferencja Ambasadorów RP Stanowiska

 

Tom I (2018-2021)

Tom II (2022)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sobie:   

JB.jpg

Wybor_1979-2023.jpg

 

Jan Barcz

 

Stosunki polsko-niemieckiej

po II wojnie światowej

Problemy prawne

 

Wybór studiów

i artykułów naukowych

(1979-2023)

 

>> plik PDF (ok. 10 MB)

 

 

JAN BARCZ: profesor prawa międzynarodowego i prawa UE. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (1975). Doktorat uzyskał w 1978 r. na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, habilitację w 1987 r. w Instytucie Państwa i Prawa PAN, tytuł naukowy profesora w 1993 r.

Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (1975-1979), następnie Instytutu Badania Prawa Sądowego w Warszawie (1979-1984) i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (1984 - 1992).

2000-2007:  kierownik Katedry Prawa Europejskiego w SGH w Warszawie. Od 2007 do 2022 kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 1989-2001: w służbie dyplomatycznej RP; członek polskiej delegacji na konferencję "2 + 4" oraz delegacji negocjującej traktaty polsko-niemieckie z lat 1990-1992, w tym traktatu potwierdzającego granicę polsko-niemiecką,  „dużego” traktatu i porozumień ws. świadczeń dla byłych robotników niewolniczych i przymusowych.

1992-1995:  radca-minister pełnomocny w Ambasadzie RP w Wiedniu. 1995 – 1999:  Ambasador RP w Wiedniu. W latach 2000 - 2001 dyrektor Departamentu Unii Europejskiej MSZ, a następnie dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra SZ.

Autor licznych monografii, podręczników i artykułów naukowych.

Wykładane przedmioty:

1.    Ustrój Unii Europejskiej;

2.    Prawo gospodarcze Unii Europejskiej;

3.    Prawo międzynarodowe publiczne;

4.    Protokół dyplomatyczny (praktyka dyplomatyczna);

 

Nowości wydawnicze:

Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa

Trybunału Sprawiedliwości UE (2018–2020)

 Wstęp, wybór i redakcja:

Jan Barcz, Agnieszka Grzelak

i Rafał Szyndlauer

 

POBIERZ PDF

 

 

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, karnych i współpraca policyjna. System Prawa Unii Europejskiej. Tom 8

Redakcja: prof. dr hab. Jan Barcz

 

Autorzy: dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, prof. UWr, dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK, dr Tomasz Ostropolski, r.pr. Mirosław Wróblewski

 

www.ksiegarnia.beck.pl

 

Problem.JPG

System_prawa_tom_8.JPG

Jan Barcz, Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej. Główne kierunki reformy ustrojowej procesu integracji europejskiej

 

https://bit.ly/2YcmrHK

 

 

Jan Barcz, Agnieszka Grzelak i Rafał Szyndlauer (wstęp, wybór i opracowanie), Problem praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej. Okres „dialogu politycznego” 2016–2017

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/730ddd0f-77ac-11ea-a07e-01aa75ed71a1

 

ksiazka1.jpg

 

ksiazka2.JPG

 

Wykaz najważniejszych publikacji w latach 2015-2016 >>

 

 

 

Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji

 

Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska

 

Publikacja uwzględnia bieżące kwestie związane z Unią Europejską, m.in. odnosi się do nowych wyzwań, z jakim skonfrontowana została Unia Europejska.

 

 

https://www.profinfo.pl/sklep/instytucje-i-prawo-unii-europejskiej-podrecznik-dla-kierunkow-prawa-zarzadzania-i-administracji,137257.html

 

 

Instytucje_UE.jpg

 

 

 

 

Sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, redakcja naukowa Jan Barcz i Anna Zawidzka-Łojek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018.

 

Publikacja wkrótce dostępna na stronie wydawcy elipsa.pl

foto (31).jpg

 

Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, pod redakcją Jana Barcza, Spasimira Domaradzkiego, Rafała Kuligowskiego, Marcina Szewczyka, Elizy Szklarczyk-Amati, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Warszawa 2018.

 

POBIERZ PEŁNY TEKST PUBLIKACJI >>

 

 

 

Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne, red. Jan Barcz, Anna Zawidzka-Łojek, Dom Wydawniczy Elipsa 2018.

 

 

STRONA WYDAWCY >>

 

foto (29).jpg

foto (27).jpg

 

 

 

zdjecie (1).jpg

zdjecie (2).jpg

zdjecie (3).jpg

zdjecie (4).jpg

zdjecie (5).jpg

zdjecie (6).jpg

zdjecie (7).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

Co nowego?

 

Akt_symboliczny_okladka.jpg

 

Akt symboliczny.

Świadczenia z Niemiec dla ofiar zbrodni nazistowskich w Polsce.

Formuła „pragmatyczna” w świetle porozumień z lat 1991 i 2000

 

red. naukowa: J. Barcz i K. Ruchniewicz

Warszawa 2023

 

PLIK PDF DO POBRANIA:

https://repozytorium.kozminski.edu.pl/pub/7062

 

______________________

 

 

Jan Barcz

Stosunki polsko-niemieckiej

po II wojnie światowej

Problemy prawne

 

Wybór studiów

i artykułów naukowych

(1979-2023)

 

POBIERZ (ok. 10 MB)

 

______________________

 

 

Problem_praworzadnosci_2021.jpg

 

Problem praworządności w Polsce

w świetle orzecznictwa

Trybunału Sprawiedliwości UE (2021)

 

Redakcja naukowa: Jan Barcz,

Agnieszka Grzelak, Rafał Szyndlauer

Dwa tomy, Warszawa 2022

 

Księga I (Repozytorium ALK)

 

Księga II (Repozytorium ALK)

 

_________________________

 

 

akt_symboliczny.jpg

 

Akt symboliczny. Świadczenia z Niemiec dla ofiar zbrodni nazistowskich

w Polsce. Formuła „pragmatyczna” w świetle porozumień z lat 1991 i 2020

Wybór dokumentów. Wstęp, wybór i opracowanie J. Barcz i K. Ruchniewicz.

Z komentarzami J. Kranza i W.M. Góralskiego (Wrocław 2022)

 

https://repozytorium.kozminski.edu.pl/pub/7062

 

akt_dobro.jfif

 

Jan Barcz, Krzysztof Ruchniewicz, Akt dobrosąsiedzki. 30 lat traktatu polsko-niemieckiegoo dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współprac, Wrocław-Warszawa 2021

 

Tekst książki dostępny bezpłatnie do pobrania w repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego:

 

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/138465/edition/127823

 

 

DE_Akt.jfif

 

Deutsche Ausgabe: J. Barcz, K. Ruchniewicz, Akt der Guten Nachbarschaft. 30 Jahre Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland, Wroclaw-Warszawa 2021

 

DOWNLOAD: https://repozytorium.kozminski.edu.pl/pl/system/files/Akt%20der%20guten%20nachbarschaft%20ebook.pdf

 

_________________

 

Jan Barcz, Sprawy polskie podczas konferencji „2+4”. Potwierdzenie granicy polsko-niemieckiej i odszkodowania od Niemiec, Warszawa 2021

 

Tekst książki dostępny bezpłatnie do pobrania w repozytorium Akademii Leona Koźmińskiego:

 

 https://repozytorium.kozminski.edu.pl/pub/5926

 

 

image034.jpg

 

________________

 

Jan Barcz, Krzysztof Ruchniewicz, Akt normalizacyjny.

50 lat Układu o podstawach normalizacji stosunków PRL-RFN z 7 grudnia 1970 roku,

Wrocław-Warszawa 2021

 

Tekst książki dostępny bezpłatnie do pobrania w repozytorium Akademii Leona Koźmińskiego:

 

 https://repozytorium.kozminski.edu.pl/pub/5902

 

skanowanie0001.jpg

_______________

 

Pomoc dla ofiar zbrodni niemieckich z okresu II wojny światowej. O zadośćuczynieniu w relacjach niemiecko-polskich z Janem Barczem i Jerzym Kranzem rozmawia Jan Woźniak

10 stycznia 2020

 

 https://klubjagiellonski.pl/2020/01/10/nigdy-nie-otrzymamy-reparacji/

 

_______________

 

 

reparacje.jpg

 

Jan Barcz, Jerzy Kranz: Reparacje od Niemiec po drugiej wojnie światowej w świetle prawa międzynarodowego. Aspekty prawa i praktyki, Warszawa 2019

 

http://elipsa.pl

 

_______________

 

 

Książka udostępniona

do pobrania w ramach Open Access:

 

Jan Jan Barcz: Akt historyczny. 30 lat Traktatu o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej

 

POBIERZ PDF

 

Traktat_1990_okladka.jpg

 

 

 

Książka udostępniona

do pobrania w ramach Open Access:

 

Jan Barcz: Polska w Unii Europejskiej w latach 2016-2019

 

POBIERZ PDF

 

Polska_UE.jpg

 

 

 

Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski. Oceny i wnioski Team Europe

 Książka dostępna na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce): 

 

https://ec.europa.eu/poland/services/publications_pl

Prorytety.JPG

 

 

Priorities of the New European Commission and the Interests of Poland. Team Europe’s Assessments and Conclusions

 

This publication is available in electronic format at:

 

https://ec.europa.eu/poland/services/publications_pl

 

Priorities.jpg

Powrót do poczatku

[Strona główna] [O sobie] [Publikacje] [Przedmioty] [Seminaria] [Kontakt] [Galeria] [Linki] [Pomoc]
© Copyright: Jan Barcz (materiały tekstowe), Marcin Barcz (strona internetowa, ilustracje, fotografie)
 
http://www.licz.pl/donotalterthecode.gif